Reference

Državni hidrometeorološki zavod

 • Radiosondažni sustavi (Vaisala AS15 i Digicora MW41), potrošni materijal (sonde RS41)
 • Sustav automatskih hidrometeoroloških postaja
 • Meteorološki senzori za mjerenje tlaka i vjetra (Vaisala PTB330 i WAA151 i WAV151)
 • Automatska meteorološka postaja Palagruža (Vaisala Maws 301 + Milos 500)
 • Modernizacija radarskih sustava radarskim prijamnicima i sustavima za obradu signala, programskom opremom za obradu podataka i vizualizaciju (Vaisala Iris) – Osijek, Bilogora, Sljeme
 • Meteorološki radar (Vaisala WR-200) – RC Gradište (kraj Županje)
 • Uređaj za visinska meteorološka mjerenje – Lidar (Vaisala Windcube 100S) – GMP Slavonski brod

Hrvatska kontrola zračne plovidbe

 • Indikatori visine baze oblaka (Vaisala CL 31 – 3 kom)
 • Sustav za mjerenje brzine i smjera vjetra (Vaisala WAA151, WAV151)
 • Aerodromski meteorološki senzori
 • Indikatori meteorološke vidljivosti (Vaisala FS11)

Hrvatske vode

 • Sustav automatskih hidrometeoroloških postaja
 • Automatske meteorološke postaje (Vaisala AWS300)

Hrvatske autoceste

 • Sustav cestovnih meteoroloških postaja (Vaisala Rosa – 220 kom)

Autocesta Zagreb-Macelj

 • Sustav cestovnih meteoroloških postaja (Vaisala Rosa – 6 kom)

Ministarstvo obrane RH

 • Radioteodolitski sustav (Vaisala RT-20), senzori

HEP d.d.

 • Sustav automatskih meteoroloških postaja (WXT-320+QML201)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva RH

 • Sustav automatskih meteoroloških postaja (Vaisala WXT320)

Janaf, HT – Elmar, Valipile, Croinko, IGH, ZGO, Tron, Led elektronika, Meteo centar, Petrokoemija d.d., Plinacro, NP Risnjak, INA Naftaplin, Građevinski fakultet Split, Grad Novalja, Jadranski naftovod, Institut za melioracije i istraživanje krša, LBI i mnogi drugi

 • Meteorološka osjetila, meteorološki senzori, meteorološke postaje