Usluge

Savjetovanje i planiranje mjernih uređaja i sustava

Ispitivanje ispravnosti rada i servis mjernih uređaja i sustava

Isporuka, postavljanje i puštanje u rad mjernih uređaja i sustava

Kalibracija mjernih uređaja